گیلان فورکا


استاندار سابق نینوی:

700 داعشی بین الانبار و صلاح‌الدین مستقر هستنديکشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ – ۰۱:۳۰


روزنامه سعودی الشرق الاوسط به نقل از استاندار سابق نینوی اعلام کرد که ۷۰۰ تروریست داعشي بین استان‌های نینوی و صلاح الدین مستقر و آماده جنگ هستند.

گیلان فورکا-عراق

«اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوی در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: طبق اطلاعات موجود ۷۰۰ تن از عناصر داعش اکنون برای جنگ در خاک عراق و در مناطق بین استان های نینوا و صلاح الدین گردهم آمده اند و در مهمان سراهای این دو استان ساکن هستند و با برقراری ارتباط با نیروهای خود در سوریه، فعالیت های تروریستی انجام می دهند. علاوه بر این تعدادی از هسته های پنهان در داخل شهرهای عراق نیز مستقر هستند.

 وی گفت: پیداست حیات داعش به بحران ها وابسته است و این گروه در سایه بحران ها جان دوباره ای می گیرد و منتظر ایجاد هرگونه درگیری، اعم از درگیری ها و کشمکش های مدیریتی، مذهبی، قومیتی، سیاسی، بین المللی و دیگر درگیری ها در عراق است. نوع درگیری و اهداف آن برای داعش مهم نیست، بلکه مهم این است که این گروه برای فعالیت خود شرایط مساعدی بیابد.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

درباره : استانی