گیلان فورکاگیلان فورکا /


ایرنا گزارش می کند


در طرح توجیهی ایجادی، مدیران پروژه ای ندارند که بخواهند اطلاعات لازم را از آن کسب کنند. بنابراین برای کسب اطلاعات، باید به پروژه های مشابه مراجعه کنند اما در طرح توجیهی توسعه ای، اطلاعات براساس آنچه اتفاق افتاده است، از درون سازمان به دست می آید.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد بیش از ۴۶ درصد طرح های ایجاد پارسال در زمینه فلزات اساسی ( فولاد و آلومینیوم )، ۲۳ درصد در بخش محصولات کانی غیر فلزی (سیمان و گچ) و بقیه مربوط به پتروشیمی، کک سازی، لاستیک سازی و استخراج کانه های فلزی بود.

بر پایه این آمارها، استان های کردستان، خوزستان و خراسان رضوی هر یک با ۲ طرح بیشترین سهم را از این نظر داشتند. استان های هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، کرمان، خراسان جنوبی، بوشهر و چهارمحال و بختیاری با یک طرح در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

آمارها نشان می دهد پنج طرح فولادی بین ۱۳ طرح ایجادی سرمایه گذاری ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال را جذب کرد که نزدیک به ۳۶ درصد سرمایه گذاری کل این طرح ها بود.

طرح های فولادی مهم راه اندازی شده در سال ۱۳۹۶ صبا فولاد خلیج فارس (هرمزگان)، صنعت فولاد شادگان (خوزستان)، فولاد سیرجان (کرمان)، فولاد سپیددشت (چهار محال و بختیاری) و گروه صنایع فولاد صبح پارسیان (خراسان رضوی) است.

 اشتغال نزدیک به پنج هزار نفری

۱۳ طرح ایجادی پارسال چهار هزار و ۹۴۵ نفر اشتغالزایی به همراه داشت که صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان با ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۱۷۵ نفر، نزدیک به ۲۴ درصد کل اشتغال طرح های راه اندازی شده را به خود اختصاص داد.

همچنین واحد لاستیک سازی در کردستان با ایجاد اشتغال برای ۹۵۰ نفر و پتروشیمی کردستان با ایجاد شغل برای ۷۴۵ نفر، پس از سنگان بیشترین میزان اشتغال را داشت.

 راه اندازی هفت طرح توسعه ای صنعتی- معدنی

بر پایه اطلاعات آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، هفت طرح توسعه ای مهم پارسال در زمینه محصولات غذایی و آشامیدنی، تجهیزات حمل و نقل، توتون و تنباکو، مواد و محصولات شیمیایی و استخراج کانه های فلزی با سرمایه گذاری بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال راه اندازی شد.

مجموع هفت طرح توسعه ای یاد شده، اشتغالزایی ۶ هزار و ۸۸۹ نفری را به دنبال داشت که طرح فرآورده های لبنی در استان مازندران بیش از ۶۷ درصد سهم اشتغال در این بخش را به خود اختصاص داد.

پس از فرآورده های لبنی، بیشترین اشتغالزایی را طرح های توسعه ای پتروشیمی شیراز (فارس) و صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (خراسان رضوی) به ترتیب با ۸۱۰ و ۵۰۰ نفر داشتند.

غیر از ۲ طرح فولاد در کرمان، بقیه طرح های توسعه ای در استان های مازندران، هرمزگان، زنجان، فارس و خراسان رضوی قرار دارد.

 

درباره : استانی