گیلان فورکا


مدیرعامل شهرک های صنعتی استان مرکزی:برنامه ریزی نادرست به صنایع کوچک آسیب می زند

 علی رغم مزیت ها و قابلیت هایی که صنایع کوچک دارند در بعضی از موارد اگر برنامه ریزی صحیح نداشته باشیم ممکن است آسیب جدی به این صنایع وارد شود.

مصطفی آمره، مدیرعامل شهرک های صنعتی استان مرکزی ، در خصوص مقاوم سازی اقتصاد در کسب و کارهای کوچک و متوسط، اظهار کرد: در بعضی از شهرستان ها بیش از دو برابر تسهیلات سهم شهرستان در کارگروه مربوطه مصوب شده است.

وی افزود: هدف این تسهیلات بیشتر تخصیص به فعالیت های روستایی مانند دامپروری، کشاورزی و بخش های دیگر است.

آمره در ادامه توضیح داد: قسمتی دیگر نیز مربوط به واحدهایی است که در نواحی صنعتی و شهرک های صنعتی مجاور شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر قرار دارند که به آنها نیز این تسهیلات تعلق می گیرد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: ما پتانسیل و ظرفیت خوبی در نواحی و شهرک های صنعتی داریم و تعداد زیادی از این واحدها با توان بالایی در حال فعالیت هستند.

وی بیان کرد: صنایع کوچک علی رغم مزیت ها و قابلیت هایی که دارند در بعضی از موارد اگر برنامه ریزی صحیح نداشته باشیم ممکن است آسیب جدی به این صنایع وارد شود.

آمره تصریح کرد: در ابتدا فرآیند و طی سه ماهه اول پرداخت تسهیلات به دلیل مشکلات سامانه و مسائل دیگر به خوبی انجام نگرفته است، اما در حال حاضر پیشرفت اعطای تسهیلات مناسب بوده و در شهرستان های مختلف بعضا بیش از ۲۰۰ درصد تسهیلات مصوب را معرفی کرده اند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان مرکزی در پایان با اظهار امیدواری گفت: بنده معتقد هستم تا حدود دو ماه دیگر شاهد اثرگذاری این طرح در شهرک های صنعتی و واحدهای کوچک و متوسط خواهیم بود.

درباره : استانی