گیلان فورکا


ابوالفضل حسن‌بیگی از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع «کم آبی» خبر داد و اظهار داشت: در موضوع «کم آبی» شورای عالی امنیت ملی ماموریت یافته تا در جهت تامین آب و تقسیم آن دستورالعمل‌های سریع و مناسبی را ابلاغ کند. همچنین شورای عالی آب نیز تشکیل شده و چندین جلسه تاکنون داشته است و این شورا نیز ماموریت یافته تا در گام نخست مسئله کمبود آب در سه استان «کرمان، اصفهان و یزد» را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری و لرستان نیز با وجود شرایط اقلیمی مناسب از شرایط بد آبی کشور متاثر هستند، اظهار داشت: علت این مسئله نیز آن است که سرچشمه های کرخه در استان لرستان قرار دارد و این استان نیز با مشکل آب مواجه شده است و سدهای این استان با کاهش ذخایر آبی روبرو شده اند؛ سد کرخه هم که ۷ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد، در حال حاضر کمتر از ۳ میلیارد متر مکعب آب دارد.

رئیس کمیته «امنیت آب» کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: امیدواریم جلساتی که با محوریت شورای عالی امنیت ملی و با حضور آقای شمخانی تشکیل شده تا یک ماه آینده خروجی مناسبی داشته باشد تا اقدامات مناسبی برای تقسیم آب و فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صورت بگیرد.

درباره : استانی