گیلان فورکاهوای مشهد 


Image result for ‫هوای مشهد سالم است‬‎

 


«تورج همتی» مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای مشهد امروز هجدهم آبان در وضعیت سالم قرار دارد.  بر این اساس کیفیت هوا در ایستگاه رسالت با ۱۰۵ ای.کیو.آی در وضعیت هشدار و در ایستگاه های خیام شمالی و صدف در شرایط پاک است و سایر ۲۰ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سطح مشهد وضعیت هوای سالم را در این کلانشهر نشان می دهند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا در کمتر از ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۰ تا ۱۰۰ در وضعیت عادی یا سالم است. شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت هشدار برای افراد حساس و کودکان است و اعداد بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی حالت هشدار و آلوده برای همه سنین محسوب می شود. وضعیت هوا با ای.کیو.آی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ در حالت اضطرار و بیشتر از ۳۰۰ نیز در حالت بحرانی قرار می گیرد./خبرگزاری صدا و سیما


Image result for ‫هوای مشهد سالم است‬‎

درباره : استانی