گیلان فورکا


مشاور عالی رهبر کره شمالی وارد نیویورک شدپنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ – ۰۱:۱۷


ژنرال کیم یونگ چول معاون ارشد رهبر کره شمالی برای آماده سازی مقدمات نشست دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی، روز چهارشنبه وارد نیویورک شد.

گیلان فورکا – آمریکا

خبرگزاری فرانسه در خبری از نیویورک گزارش داد: ژنرال کیم یونگ چول دست راست کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای دیدار با مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا به منظور آماده سازی نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با رهبر کره شمالی، روز چهارشنبه وارد نیویورک شد.

سخنگوی هیئت کره شمالی در سازمان ملل هم اعلام کرد، ژنرال کیم یونگ چول با پرواز شرکت هواپیمایی ایرچاینا به فرودگاه کندی آمریکا وارد شده است.

وی عالی رتبه ترین مقام کره شمالی است که از ۱۸ سال پیش تا کنون وارد آمریکا می شود.

 

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

درباره : استانی