گیلان فورکا در سالهای اخیر بهاره سومین دختربچه ایست که بخاطر تجاوز رسانه ای می شود. ستایش قریشی و ندا علیزاده نیز دو دختربچه ای هستند که بعد از تجاوز کشته شدند، اما بهاره زنده مانده است و حالا خانواده اش از وضعیت او ناراحت هستند.


قابل ذکر است برخی منابع خبری گفته بودند که به بهاره تجاوز نشده است و فقط او را ربوده و مورد آزار قرار داده اند.


خبرنگار شفقنا به خانه بهاره رفته و با بهاره و مادرش مصاحبه کرده است :

درباره : استانی