گیلان فورکا


افراد مهم در سراسر جهان، برای جابجایی‌ها و سفرهای خود از خودروهای ضدگلوله و زرهی استفاده می‌کنند. ضمن اینکه خودروهای زرهی استفاده گسترده‌ای در ارتش‌های جهان دارند. شما شاهد چند مورد از بهترین و قوی‌ترین خودروهای زرهی خواهید بود.

درباره : استانی