گیلان فورکاگیلان فورکا /


به گزارش گیلان فورکا به نقل از لس آنجلس تایمز در این موج ویرانی شمار زیادی از شهروندان ساکن این مناطق با ترس و نگرانی پا به فرار گذاشتند 


این آتشفشان از یک ماه پیش دور تازه فعالیت ویرانگر خود را آغاز کرده است

درباره : استانی