گیلان فورکاگیلان فورکا /کارمندان می توانند در حالت ایستاده و نشسته می توانند کار خود را بر روی میز تحریر ادامه دهند چرا که این میزها با یک دکمه تغییر وضعیت می دهند و به طور شخصی ساخته می شوند.


تیم کوک که در سال ۲۰۱۵ گفته بود، نشستن نوع جدیدی از سرطان است در مصاحبه تازه با بلومبرگ گفت: ما برای تمام کارمندانمان میزهای تحریر ۱۰۰ درصد ایستاده فراهم کرده ایم. کارمند می تواند مدتی بایستد، سپس بنشیند و فعالیت خود را در هر دو حالت ادامه دهد. این روند برای سبک زندگی بسیار بهتر است.


این میزها مجهز به دکمه ای هستند که سطح آنها را بالا و پایین می کند. البته هنوز میزهای جدید اپل رونمایی نشده اند اما تاکنون مشخص شده است کارمندان می توانند روی صندلی های ۱۲۰۰ دلاری ویترا بنشینند. گفتنی است در پردیس ۵ میلیارد دلاری اپل که سال گذشته افتتاح شد، ۱۲ هزار کارمند فعالیت می کنند.


/بلومبرگ

درباره : استانی