گیلان فورکاگیلان فورکا /شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه زمان کنونی زمان جنگ نرم از سوی غرب و آمریکاست به ژست آمریکا در زمینه دموکراسی وآزادی و در عین حال حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: سعودی ها با جنگ ضد یمن مدعی هستند که حامی ملت یمن هستند اما زنان و کودکان و سالخوردگان را شهید می کنند و خانه ها را ویران می کنند.


وی افزود: به ادعای حمایت از امنیت بین المللی، حزب الله را ترویست می خوانند و مجازاتهای اقتصادی علیه آن اعمال می کنند در حالی که حزب الله در راستای آزادسازی سرزمین و کرامت ملت لبنان تلاش می کند و حامی لبنان و ملت فلسطین است. آنها در راستای حمایت از اسرائیل جنایتکار حرکت می کنند.


شیخ نعیم قاسم گفت: آمریکا امارات های تکفیری را در سوریه و عراق و مرزهای لبنان به بهانه معارضان سیاسی ایجاد کرد اما محور مقاومت طرح تکفیری-اسرائیلی آمریکایی را شکست داد و به همراه آن هیمنه اسرائیل را ساقط کرد.


معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: تا زمانی که ملت فلسطین در صحنه هستند آرامشی برای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.


وی با اشاره به اوضاع داخلی لبنان از حضور فعال تر از قبل حزب الله در دولت لبنان خبر داد./ مهر

درباره : استانی