گیلان فورکا


جلسه مشترک حسن روحانی با چهره‌های حزبی و سیاسی اصلاح‌طلب، تنها فرصتی برای تازه کردن دیدار رئیس‌جمهوری با حامیان انتخاباتی و سیاسی نبود؛ محملی بود تا برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که در دو سه سال گذشته از هم فاصله گرفته بودند، دور یک میز جمع شوند.

درباره : استانی