گیلان فورکاگیلان فورکا /منابع لبنانی از دیدار رئیس جریان ملی آزاد لبنان با دبیر کل حزب الله و محورهایی که طرفین مورد رایزنی قرار داده اند، پرده برداشتند.


بر اساس این گزارش؛ در این دیدار تحولات داخلی و خارجی مورد رایزنی قرار گرفته و انتخابات پارلمانی اخیر و نتایج آن مورد ارزیابی واقع شده است. همچنین موضوع آوارگان سوری و مبارزه با فساد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.


در این دیدار درباره مبارزه با فساد و سازوکار مشترک مربوط به آن  توافق شده و موضوع تشکیل کابینه و اهمیت تشکیل آن در اسرع وقت مطابق با معیارهای قانون اساسی و دموکراتیک و منسجم با نتایج انتخابات اخیر مورد تبادل نظر قرار گرفته است.  /  مهر

درباره : استانی