گیلان فورکاگیلان فورکا /رویترز گزارش داد، نمایندگان «حزب ملی اسکاتلند» امروز-چهارشنبه- در اعتراض به اخراج رییس این حزب از مجلس عوام، به صورت دراماتیک پارلمان بریتانیا را ترک کردند.


«ایان بلکفورد» رییس حزب ملی اسکاتلند در جلسه مجلس عوام به دلیل ایستادن و ننشستن روی کرسی خود، توسط رییس مجلس عوام اخراج شد.


بلکفورد مذاکرات مجدد درباره اسکاتلند و برگزیت را خواستار شده بود.


نزدیک به ۳۰ نماینده اسکاتلنی نیز به همراه بلکفورد پارلمان بریتانیا را ترک کردند./ایلنا

درباره : استانی