گیلان فورکا


گیلان فورکا – اروپا

یک سخنگوی پلیس آلمان گفته از ارتباط این حادثه با تروریسم اطلاعی در دست نیست.

روزنامه «بیلد» گزارش داد که فرد مهاجم بعد از مشاجره با یک مسافر مرد با چاقو به او حمله‌ور شد. مسافر زنده ماند، اما به شدت زخمی شد.

یک پلیس زن که در محل حادثه حضور داشت نیز بعد از تلاش برای مقابله با فرد مهاجم زخمی شد. افسر پلیس، در نهایت با سلاح به سمت مهاجم شلیک کرد و او را کشت.

درباره : استانی