گیلان فورکا


“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error’, ‘Errors’, event.message);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player setup Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});
jwplayer().on(‘error’, function (event) {
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error’, ‘Errors’, event.message);
$(‘.playercontainer’).addClass(“notsupport”);
$(‘.playercontainer’).html(“

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player common Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});

گیلان فورکا – سوریه

علت برداشته شدن همۀ بلوک های بتونی از خیابان های شهر حمص بهبود وضعیت امنیتی سوریه خصوصاً این شهر است.

طبق دستور شورای شهر حمص؛ بلوک های بتونی خیابان های الحضاره، دبدوب، المواصلات و عشیره برداشته شد خیابان هایی که در سال های گذشته به علت جنگ بسته بود.

عبدالله البواب رئیس شورای شهر حمص در مصاحبه با خبرنگار شبکه گیلان فورکا گفت: همه بلوک های بتونی شهر حمص برداشته شد و برخی بلوک های بتونی موجود در ورودی های شهر در جای خود باقی خواهد ماند تا امنیت مردم تأمین شود. بلوک های بتونی به درخواست مردم در خیابان های شهر گذاشته شده بود و عبور و مرور در همۀ مناطق به صورت عادی ادامه داشت و هم اکنون بلوک ها برای آسان کردن تردد عمومی برداشته شده است.

بازکردن راه ها و خیابان های شهر حمص تردد را بسیار آسان کرده است و باعث بهبود فعالیت های اقتصادی در شهر خواهد شد و با استقبال مردم همراه شده است.

با برداشته شدن بلوک های بتونی از خیابان های شهر حمص و باز شدن راه ها مردم این شهر سال های جنگ را به فراموشی خواهند سپرد و منتظر بازسازی ویرانه های برجای مانده از فعالیت مخرب تروریست ها خواهند شد.

شرایط جنگی ایجاب می کرد که بلوک های بتونی در خیابان های شهر حمص برای حفاظت از جان مردم گذاشته شود و حالا که امنیت برقرار شده است، لزومی برای ماندن این بلوک ها در خیابان ها نیست و باید برداشته می شد.

درباره : استانی