گیلان فورکاگیلان فورکا / واکنش مهاجری، فعال اصولگرا، به اظهارنظر مصباحی مقدم در مورد اینکه «اصولگرایان،احساس مادری به نظام دارند»


 


در توئیتر نوشت:


واکنش مهاجری به اظهارنظر مصباحی مقدم در مورد اینکه«اصولگرایان،احساس مادری به نظام دارند»

به گزارش جماران؛ محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در صفحه توئیتر خود نوشت:


«آقای مصباحی مقدم گفته اصولگرایان، احساس مادری به نظام دارند. یاد قضاوت مولا درباره اختلاف ۲ زن برای تصاحب یک فرزند افتادم. فرمود طفل را دونیم کنند و هر نیمه به یکی برسد. یکی از ۲ زن گفت از حقم گذاشتم. فرمود مادرواقعی تویی.


اگر مادرواقعی نظام هستیم چرا مثل آن زن رفتار نمی کنیم مااصولگراها؟

درباره : استانی