گیلان فورکا


اخبار ضدونقیض درباره انفجارهای القطیفه در دمشقدوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ – ۲۲:۲۷


خبرهای متناقضی درباره علت وقوع انفجارها در یک پایگاه نظامی در منطقه القطیفه واقع در نزدیکی دمشق منتشر شد.

گیلان فورکا . سوریه

پایگاه “شام اف ام” آورده است که صدای انفجارهایی که از اطراف پایتخت به گوش رسید، براثر انفجار انبار مهمات است و اطلاعات اولیه حاکی از آن است که انفجار بر اثر افزایش دمای هوا بوده است.

این در حالی است که برخی فعالان شبکه های اجتماعی، علت وقوع انفجارها در القطیفه در قلمون غربی که حدود ۲۰ کیلومتر تا مرزهای سوریه و لبنان فاصله دارد، را  هدف قرار گرفتن انبارهای سلاح و ذخایر و مهمات نظامی توسط جنگنده های اسراییلی دانستند.

۲۱۰

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

درباره : استانی