گیلان فورکا


لحظه نشست زمین در داخل فروشگاهی بزرگ توسط دوربین مداربسته ثبت و ضبط شده است.

درباره : استانی