گیلان فورکا


گیلان فورکا – سوریه

امین عواد، گفت: به اعتقاد من مشکل اردوگاه الرکبان در حال حاضر ادامه کمک به آوارگان نیست بلکه باید این اردوگاه برچیده شده و مردم به خانه های خود بروند و به این ترتیب راه حل دائمی برای این مشکل ایجاد کرد.

وی در پایان گفت: نمی توان آوارگان را در یک اردوگاه نگه داشت و به آنها کمک رسانی کرد بلکه باید راه حل اساسی برای هر گروه و فرد یافت.

وی در همین راستا از وجود تروریست ها و مجرمانی خبر داد که در این اردوگاه پنهان شده و از مردم عادی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

این در حالی است که اردن نیز دیروز پنج شنبه از شروع مذاکراتی با واشنگتن و مسکو برای تخلیه اردوگاه الرکبان خبر داد.

به منظور کاهش تنش امنیتی در منطقه ای نزدیک مرزهای شمال شرق سوریه، که هر آن در معرض درگیری های نظامی است، حدود ۵۰ هزار آواره سوری در این اردوگاه اسکان یافته اند.

وزارت خارجه اردن همچنین تصریح کرده است که این کشور از طرح روسیه برای بازگرداندن داوطلبانه ساکنان این اردوگاه به خانه و کاشانه شان در شرق سوریه، پس از آزادسازی آن از اشغال “داعش”، حمایت می کند.

اردوگاه الرکبان در نوار مرزی بین اردن و سوریه و در سخت ترین شرایط آب و هوایی بیابانی برای آوارگان سوری بنا شده است.

درباره : استانی