گیلان فورکاگیلان فورکا /از این رو محققان همواره تلاش کرده اند تا این زوایای مختلف این بیماری را شناسایی کنند.  محققان دانشگاه «لوا» آمریکا در جدیدترین تحقیقات دریافتند احتمال ابتلای کودکان اوتیستیک به آلرژی در مقایسه با سایر کودکان بیشتر است.


به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، در این تحقیقات اطلاعات مربوط به اوتیسم و آلرژی در حدود ۲۰۰ هزار کودک ۳ تا ۱۷ ساله آمریکایی از طریق مصاحبه با والدین یا قیم آن ها در سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۶ میلادی گردآوری شده است.

بر اساس این تحقیقات میزان ابتلای کودکان اوتیسمی به آلرژی غذایی ۱۱ درصد، آلرژی تنفسی ۱۹ درصد و آلرژی پوستی ۱۷ درصد است. در حالی که میزان ابتلا به این نوع آلرژی ها در سایر کودکان به ترتیب ۴، ۱۲ و ۱۰ درصد است.

پس از کنترل مجدد اطلاعات و احتساب عوامل دیگر از جمله آموزش، درآمد و مکان زندگی به این نتیجه رسیدند که احتمال ابتلای یک کودک اوتیسمی به آلرژی غذایی بیش از دو برابر یک کودک سالم است. همچنین احتمال ابتلای این کودکان به آلرژی تنفسی ۲۸ درصد بیشتر از سایرین و احتمال ابتلای آن ها به آلرژی پوستی ۵۰ درصد بالاتر از سایرین است.

همچنین بر اساس این تحقیقات، انواع آلرژی می توانند در بروز رفتارهای چالشی از جمله تحریک پذیری و تغییر خلق مبتلایان به اوتیسم موثر باشند.

این تحقیقات صرفا برای شناسایی وجود رابطه بین اوتیسم و آلرژی انجام گرفته است و هدف آن کشف روابط علی و معلولی بین این دو عارضه نبوده است. به همین علت برای کشف این روابط باید تحقیقات بیشتری انجام پذیرد.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه JAMA Network Open منتشر شده است.

درباره : استانی