گیلان فورکا


۶ قلوهای تبریزی، ساعت ۷ و۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه، هفتم خرداد ماه، در زایمان اول یک مادر ۲۳ ساله، در ۲۷ هفتگی در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) تبریز متولد شدند، اما یکی از قل‎ها در همان ساعات اولیه فوت شد.

درباره : استانی